Hjerte

Hjerte - Aortastenose

 

Af dyrlæge, Louise PahleAorta er latin for hovedpulsåren, og stenose betyder forsnævring. Aortastenose er altså en forsnævring af hovedpulsåren. Aorta udgår fra venstre hjertekammer, og en forsnævring af aorta forårsager, at venstre hjertekammer skal pumpe hårdere for at få blodet sendt ud i kroppen og for at opretholde blodtrykket. Når hjertet skal arbejde hårdere,

vil det med tiden blive større, og en risiko for efterfølgende komplikationer kan opstå, som eks. forstyrrelser i  hjerterytmen og hjertekramper, der kan forårsage besvimelsesanfald eller i værste tilfælde pludselig død.


Aortastenose er en medfødt hjertesygdom og ses typisk hos de mellemstore til store hunderacer, som f.eks. Bullterrier, Bouvier des Flandres, Samojede, Boxer, Schæfer, Tysk Korthår, Golden Retriever, Rottweiler, Newfoundlænder, Dogue de Bordeaux og Grand Danois.

Dyrlægen kan stille diagnosen ved bl.a. auskultation (lytning på hjertet med stetoskop) samt en scanning af hjertet.

Ved auskultation kan der høres en susende mislyd mellem de to hjertetoner, som skyldes, at den normale blodgennemstrømning over det forsnævrede område bliver forstyrret. Mislyden kan høres i varierende styrker afhængigt af sværhedsgrad samt stressniveau.

 

Intensiteten af mislyden kan beskrives i grader (grad I - VI).

Grad I & II mislyd: Mislyden er lavere end første hjertetone, og kan ofte kun høres i rolige omgivelser.

Grad III & IV mislyd: Mislyden er henholdsvis lig med eller højere end første hjertetone.

Grad Vmislyd: Samtidig med en høj mislyd mærkes også en snurren, når hånden lægges på hjertet af hunden.

Grad VI mislyd: Mislyden kan høres, uden at stetoskopet rører brystet på hunden.

 

Generelt vil mislydens intensitet være ligefrem proportional med defektens sværhedsgrad.

 

Ved ultralydscanning af hjertet kan man vha. Doppler-scanning måle blodets hastighed over aorta og forsnævringen.

Normal blodhastighed over aorta er 1-1,99 m/s. Ved alvorlige tilfælde af aortastenose kan man måle hastigheder på 5-8 m/s.

 

Aortastenose optræder i forskellige sværhedsgrader. Følgende blodhastigheder over defekten/forsnævringen anvendes

til at inddele sygdommen i sværhedsgrader:

 

1-1,99 m/s: Normal blodhastighed over aorta.

2-2,39 m/s: Karakteriseres som en overgangsform.

2,4-3,49 m/s: Karakteriseres som en mild aortastenose.

3,5-4.49 m/s: Karakteriseres som en moderat aortastenose.

>4.5 m/s: Karakteriseres som en højgradig aortastenose.

 

Defekten er ikke stationær, men kan forværres med tiden, især hos den unge hund. En hund, der får konstateret en

mild grad af aortastenose, vil sjældent få symptomer af lidelsen, men det kan ikke udelukkes, at den lever et kortere liv

end en rask hund. Det anbefales, at man ikke benytter en hund i avlen, hvis den har en udløbshastighed over aorta på

mere end 2,3 m/s.

 

I Tyskland har man udarbejdet en gradueringsskala, hvor blodhastighederne over både aorta og pulmonalarterien

(lungearterien) måles i m/s ved en Doppler-scanning. Gradinddelingen afhænger således af resultaterne fra begge

målinger. Man siger, at hunden får ”en grad på hjertet”.

                                            Skema: Uddrag fra det tyske certifikat for hjerteundersøgelse, tyske Boxer-klub, BK münchen.

 

NB: Det er vigtigt at skelne mellem grader af mislyd, sværhedsgrader og grad på hjertet efter den tyske skala.

 

Ved en hjertescanning skal hunden måles i hvile. Stresses hunden op øges blodhastigheden ca. 0,3 m/s. En hund,

der i hvile måles til 1,7 m/s, og efter den tyske gradueringsskala får en grad 0 på hjertet, kan stresses op så

blodhastigheden øges til over 2 m/s. Ved en blodhastighed på lidt over 2 m/s kan en svag mislyd høres. Altså kan en

hund med en grad 0 på hjertet godt have en svag mislyd på hjertet i stressede situationer.

 

Boxer-klubben i Danmark har fra år 2007 opstartet en frivillig registrering af hjertegrader på de hunde, der bliver

undersøgt enten i Tyskland hos certificerede hjertespecialister eller i Danmark hos en lille gruppe af hjertespecialister,

der i daglig tale kaldes ”Ekkogruppen”. Teamet består af 8 dyrlæger, der er specialiseret i hjertesygdomme.

Hjerteundersøgelse foretaget i Danmark af medlemmer fra Ekkogruppen er sammenlignelig med den tyske

hjerteundersøgelse, endvidere benyttes den tyske gradueringsskala også i Danmark til graduering af hjerterne.

 

Nyt omkring hjerteundersøgelse: Til generalforsamlingen i Boxerklubben d. 8. maj 2010 blev det vedtaget, at boxere

avlskåret efter denne dato skal hjerteundersøges for at blive optaget på hvalpelisten.