Spondylose

Spondylose

Af dyrlæge, Louise Pahle


Introduktion

Spondylosis deformans (spondylose) er betegnelsen for en generaliseret, degenerativ lidelse i rygsøjlen. Lidelsen er karakteriseret ved osteofytdannelser (uregelmæssig pålejring af nydannet knoglevæv), der udgår fra randen af ryghvirvlerne ved hvirvelmellemrummene. Osteofytterne varierer i størrelse og kan ses som små næbdannelser eller som fuldstændige brodannelser mellem hvirvlerne.

 

 

Figur: Tegning af ryghvirvler med osteofytter i varierende størrelser.

 

Spondylose hos boxeren

Spondylose er en udbredt lidelse hos boxere, faktisk har hovedparten af alle vores boxere spondylose i rygsøjlen.

Spondylose forekommer primært hos ældre hunde, men hos boxere er en høj forekomst også påvist i en ung alder.

For ca. 15 år siden blev der lavet en stor afhandling omkring spondylose hos boxere i Norge. Man fandt, at ca. 91 % af boxerne havde spondylose i forskellige grader. Ved avlsrestriktioner og grundig selektion har nordmændene fået reduceret procentdelen væsentligt. Flere undersøgelser nye som gamle viser, at spondylose har en genetisk prædisposition hos boxeren. I en undersøgelse omkring spondylose hos italienske boxere fandt man en forekomst på 84 %. Der er ikke foretaget lignende undersøgelser i Danmark.

 

Symptomer på spondylose

Det er meget forskelligt, om hunden udvikler kliniske symptomer selv ved svær spondylose. I de fleste tilfælde er spondylose asymptomatisk og observeres ofte som et tilfældigt fund under en rutinemæssig røntgenologisk undersøgelse eller ved obduktion. Hundene indgår så i avlen, og vi er af den tro, at de er sunde og raske, da de ingen

symptomer har, og de giver dermed lidelsen videre til hvalpene.

 

Symptomer på spondylose kan bl.a. være generelle smerter og stivhed i ryggen, nedsat bevægelighed, halthed på et eller flere ben, adfærdsændringer, aggressioner, lammelser, atrofi (muskelsvind) af musklerne på bagparten, depressioner og passivitet. En generel regel omkring spondylose er, at alle andre lidelser skal udelukkes, før man kan sige,

at symptomerne er forårsaget af spondylose, når dette diagnosticeres på røntgen.

 

Graduering af spondylose

Sværhedsgraden af spondylose kan gradueres, hvor antallet og størrelsen af forandringer mellem ryghvirvlerne kategoriseres.

 

Nedenstående røntgenbilleder viser forskellige grader af spondylose. 

Røntgen: Ryggen er fri for spondylose.

 

 


Røntgen: Middelsvær grad af spondylose, forandringerne ses primært omkring de bageste ribben.


 


Røntgen: Svær grad af spondylose, det bageste afsnit af ryggen er vokset sammen i en brodannelse.

 

Avl og spondylose

I Danmark findes der endnu ikke krav om spondyloseundersøgelse, før hunden indgår i avlen. Det resulterer i, at vi får flere og flere hvalpe med svære grader af spondylose. Nogle risikerer at få symptomer og må muligvis aflives pga. smerter. Det anbefales derfor at røntgenfotografere alle boxere, før de indgår i avlen.

 

Nyt omkring spondylose

Til generalforsamlingen i Boxerklubben d. 8. maj 2010 blev det vedtaget, at boxere avlskåret efter denne dato skal spondyloseundersøges for at blive optaget på hvalpelisten.